Facebook nagradni natječaj lipanj

Kolačomat d.o.o – Facebook nagradni natječaj za lipanj 2021.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA

ORGANIZATOR NAGRADNOG NATJEČAJA

Organizator nagradnog natječaja „KOLAČOMAT Nagradni Natječaj“ je
Kolačomat d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Ulica Alojzija Stepinca 7, OIB:
71752416198 (u daljnjem tekstu: Organizator). Za natječaj vrijede navedena
Pravila koja su obvezna za sve sudionike. Organizator zadržava sva prava
izmjene Pravila natječaja u bilo koje vrijeme tijekom trajanja natječaja. Ova
pravila, kao i svaka njihova promjena, bit će objavljena i počinju vrijediti od
datuma objave na Facebook stranici Organizatora – KOLAČOMAT
(https://www.facebook.com/kolacomat). Organizator ne preuzima
odgovornost za znanju sudionika o promjenama pravila natječaja sve dok su te
promjene objavljene na Facebook stranici Organizatora.

SVRHA I CILJ NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora. Cilj natječaja je
ispuniti anketu o znanju Kolačomata te napisati zašto je korisniku/ci potreban
vikend odmor u Vili Arbia na otoku Rabu.

TRAJANJE NATJEČAJA

Natječaj započinje 1.6.2021., po objavi na Facebook stranici Kolačomat, a traje
do 10.6.2021. u 12:00h. Objava dobitnika/ce će biti na Facebook stranici
Kolačomat do 15.6.2021. (https://www.facebook.com/kolacomat), nakon što
žiri sastavljen od strane Kolačomat d.o.o odabere dobitnika/cu.

KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU

Za sudjelovanje u natječaju potrebno je ispuniti Facebook anketu o poznavanju
branda KOLAČOMAT. Sudionik to može učiniti od 1.6.2021., po objavi na
Facebook stranici Kolačomat, do 10.6.2021. u 00:00h. Ukoliko bi neki odgovor
imao elemente uvredljivog sadržaja, utoliko će se sudioniku onemogućiti
daljnje sudjelovanje u nagradnom natječaju. Organizator zadržava pravo
diskvalifikacije bilo kojeg komentara iz natječaja, ako procijeni da isti može
imati nepoželjan utjecaj. Kolačomat d.o.o kao glavnu nagradu poklanja vikend
odmor za dvije osobe – 3 noćenja s doručkom te 12 Kolačomat majica kao
sekundarne nagrade. Dobitnik/ci ili dobitnica/ce će biti objavljeni na Facebook
stranici Organizatora.

TKO MOŽE SUDJELOVATI

Da bi sudjelovao u natječaju, sudionik/ca treba imati najmanje 18 godina u
trenutku početka natječaja te imati prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Maloljetnici imaju pravo sudjelovati u natječaju u skladu sa zakonom.
Kad je dobitnik nagrade malodobna osoba, organizator će uručiti nagradu
roditelju ili staratelju, nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski odnosno
starateljski odnos. Natječaj je otvoren za sve osobe registrirane na stranici
Facebook (www.facebook.com). Pravo sudjelovanja u natječaju nemaju
zaposlenici Organizatora kao ni članovi njihovih užih obitelji.
Svaka osoba može samo jedanput sudjelovati u nagradnom natječaju.
U svrhu obavještavanja u tijeku natječaja sudionik natječaja dopušta upotrebu
različitih komunikacijskih kanala, kao što su npr. telefon, pošta, elektronička
pošta, obavijesti na Facebook stranici, softver na društvenoj mreži Facebook i
drugo, a za koje komunikacijske kanale su sudionikovi kontakti dostupni
organizatoru sa sudionikovog Facebook profila.

MJESTO I NAČIN PREUZIMANJA NAGRADE

Mjesto i način preuzimanja
nagrade će biti dogovorene s dobitnikom po završetku nagradnog natječaja.
PODJELA NAGRADA
Kolačomat poklanja:

 • 1x vikend odmor za dvije osobe – tri
  noćenja s doručkom u Vili Arbia na otoku rabu,
  -12x Kolačomat majica na Facebook nagradnom natječaju.
  Dobitnik/ca će biti objavljen/a na Facebook stranici Organizatora.
  Nagrada nije prenosiva i ne može je osvojiti osoba koja je u
  bilo kakvoj vezi sa zaposlenicima društva koje priređuje nagradni natječaj.

POSEBNE NAPOMENE

Komentari fanova i dijeljenja komentara te objava su dobrodošli. Sudionici koj
sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim
količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od
strane Organizatora. Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku
diskvalificirati prijavljeni sadržaj ili prekinuti natječaj. Svi Sudionici odgovorni
su za bilo kakve troškove ili izdatke koje bi mogli prouzročiti svojim
sudjelovanjem u Natječaju. Sudionik je odgovoran za sve troškove, poreze,
pristojbe ili carine, koji bi mogli nastati uslijed sudjelovanja ili osvajanja
nagrade u Natječaju. Pored toga, Sudionik je suglasan i prihvaća da bi
osvajanjem nagrade na Natječaju mogao podlijegati oporezivanju, pristojbama
ili carini na osvojenu nagradu, uključujući, ali se ne ograničavajući se na, bilo
koji porez na nagrade i slično, sukladno važećim zakonskim odredbama i
propisima. Sudionik neopozivo prihvaća podmiriti takve poreze, pristojbe ili
carine u svoje vlastito ime. Sudionici mogu uputiti bilo kakvo pitanje vezano uz
ovaj natječaj u Inbox na Facebook stranici Kolačomat
(https://www.facebook.com/kolacomat). Nagradni natječaj može se prekinuti
u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje
nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Organizator ima pravo promijeniti
pravila natječaja ukoliko smatra da za to postoji opravdani razlog. Facebook
nije odgovoran za promociju niti ima veze s istom te gase oslobađa svake
odgovornosti spram svakog pojedinog sudionika. Facebook ni na koji način ne
sponzorira ili upravlja natječajem niti je isti ikako povezan s Facebookom.
Sudionik natječaja podatke ostavlja organizatoru, a ne Facebooku.
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju
ova Pravila.

Kolačomat d.o.o.